Jihočeským krajem z Milevska do Kolodějí n. Lužnicí

Navštívíte kláštery, poutní místo, technickou památku, zříceninu hradu, historické město a malebný zámek
Jihočeský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky

Výlet po části Jihočeského kraje začneme v klášteře premonstrátů v Milevsku – nejstarším klášteře na jihu Čech, založeném již v roce 1187.

Sakrální stavby a život bratří premonstrátů...

Za návštěvu zde stojí dva prohlídkové okruhy, které jsou nejen procházkou dějinami architektury, ale dávají nahlédnout i do života řádových bratří. Přístupná je klášterní bazilika s rajskou zahradou a opatskou kaplí, kostel sv. Jiljí, expozice opatských pokojů v barokní prelatuře i knihovna v budově latinské školy. V areálu sídlí i Milevské muzeum s několika expozicemi, další neméně zajímavé muzeum najdete v centru města – jedná se o expozici věnovanou největšímu masopustu v Čechách a tamním maškarám.

Pod ochranu Panny Marie do Sepekova...

Z Milevska je to přibližně 7 km do Sepekova, který se pyšní poutním místem. Barokní kostel Jména Panny Marie, obklopený ambitem se čtyřmi kaplemi, byl vystavěn v letech 1730–33. Dodnes ukrývá pozdně gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské i zajímavou freskovou výzdobu od Siarda Noseckého.

Malebnou krajinou řeky Lužnice...

Po dvou zastávkách u církevních památek bychom pokračovali přes Opařany k městysu Stádlec až k řece Lužnici, kam byl z Podolska u Vltavy přenesen poslední dochovaný empírový řetězový most – národní technická památka. 

Kolem zříceniny hradu v Dobronicích, postaveného v roce 1320, dojedeme do Bechyně, kde si můžeme prohlédnout například rožmberský renesanční zámek s hodnotnými interiéry nebo gotický klášter františkánů s cenným kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Z věže kostela sv. Matěje na náměstí je krásná vyhlídka na celé město, lázně i okolní krajinu.

Cílem našeho výletu jsou nedaleké Koloděje nad Lužnicí a tamní zámek Mitrowicz. Když si předem vyhlédnete termín kulturní akce pořádané ve vzorně udržovaném areálu zámku, budete mít možnost navštívit i jeho zrekonstruované interiéry s bohatou freskovou výzdobou. 

Tento výlet je koncipován jako motoristický (případně cyklistický), celková délka trasy je 40 km, po cestě je více možností drobného občerstvení i několik restaurací, kde si lze dát oběd či večeři.

Fotogalerie