Hrad Seeberg

Po prohlídce hradu si projděte naučnou stezku po okolí, která zahrnuje mlýn, kostel sv. Wolfganga, kapličku či Kachní rybník.
Karlovarský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky

Historie hradu Seeberg (česky Ostrohu) sahá až do dob štaufské dynastie. Při předpokládaném vzniku hradu ve 3. čtvrtině 12. století sehráli zásadní roli ministeriálové - původně nesvobodní a na panovníkovi, Friedrichu Barbarossovi, závislí služebníci - výhradní správci tehdejšího Chebska, kteří zde od 12. století budovali síť vlastních opevněných sídel - center intenzivní kolonizace zdejší málo osídlené oblasti. V roce 1322 bylo Chebsko zastaveno Janu Lucemburskému. Karel IV. věnoval hrad roku 1349 městu Cheb a jeho syn Zikmund Lucemburský ho roku 1434 daroval svému věrnému služebníkovi, říšskému kancléři, chebskému a loketskému purkrabímu Kašparu Šlikovi. Po chebské patricijské rodině Junckerů drželi hrad po dlouhou dobu příslušníci původně ministeriálních rodů von Neiperg a von Brand, které o hrad připravila až třicetiletá válka. Během ní se na Seebergu usadil velitel chebské posádky Veit Dietrich von Steinheim. Jeho zásluhou byl celý hrad obnoven poté, co byl Švédy 7. dubna 1648 dobyt, vyrabován a vypálen. Roku 1703 se hrad včetně panství vrátil opět do majetku města Cheb, pod jehož správou se proměnil v poplužní dvůr a v hradním paláci byla zřízena ubytovna chudých tkalců a nádeníků.

Teprve na počátku 20. století vzešel z kruhů vlastivědných a národopisných badatelů impuls k záchraně chátrající památky, načež byl hrad postupně renovován. Již v květnu 1915 byla na hradě otevřena výletní restaurace v historickém stylu, která se brzy stala oblíbeným cílem lázeňských hostů a výletníků z širokého okolí. Od poloviny 50. let objekt opět chátral a teprve v polovině 80. let přiměl jeho neutěšený stav skupinu nadšenců zachránit hrad před demolicí. Zásluhou ředitele Městského muzea Františkovy Lázně Dr. Stříbrného se podařilo tento záměr realizovat a hradní komplex, doplněný historickou sýpkou a kolnou, tak byl roku 1990 opět zpřístupněn veřejnosti. Dnes je hrad Seeberg v majetku města Františkovy Lázně, provozovaný Městským muzeem.

Dnešní podobu hradu tvoří románský a gotický palác, které doplňuje renesanční křídlo s krásnou arkádovou chodbou. Svým návštěvníkům nabízí rozsáhlé expozice o dějinách hradu, vývoji interiérů a nábytkové tvorby 19. století a o historii výroby porcelánu v západních Čechách. Dále jsou k vidění novější expozice Goethe a jeho lásky, Chebský kat Karel Huss, Smrt Valdštejna, zbrojnice nebo knihovna. Zajímavý zážitek nabízí i vstup do sklepení hradu. Prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžového špejcharu v předhradí jsou věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova v 19. století. V létě hrad pravidelně ožívá při dnes již tradičním Historickém jarmarku či Festivalu vína. Ke zdejšímu programu patří každoročně též koncerty nejrůznějších žánrů, výstavy a tematická odpoledne pro děti i dospělé.

Fotogalerie