Hrad Boskovice

Monumentální hradní zřícenina se vypíná nad turisticky atraktivním městečkem s množstvím přístupných památek.
Jihomoravský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Kdy a kdo založil kamenný hrad nad městečkem Boskovice, nám dobové písemné prameny nesdělují. Z tmy dávné historie se roku 1222 vynořuje jakýsi Jimram z Boskovic, který ale jistě nepostavil dnešní hrad, neboť v této době byly kamenné hrady v našich zemích zcela ojedinělé a budované pouze zeměpánem. O vzniku hradu nám něco málo napovídá archeologie. Nálezy keramiky lze vročit do 2. poloviny 13. století, kdy patrně boskovický hrad vzniká. Hned první písemná zmínka o hradě z roku 1313, nás informuje o jeho dobytí vojskem krále Jana. Pobořený hrad sice vstává záhy z trosek, ale v roce 1389 je dobyt a poničen znovu, tentokrát vojsky markraběte Jošta. Kolem roku 1400 vzniká s mírnou nadsázkou nový hrad Boskovice,  který staví páni z Kunštátu. Zpět do rukou pánů se sedmizubým hřebenem v erbu se hrad i panství vrací načas v roce 1458. Jiřík z Kunštátu a Poděbrad předává majetek do rukou Vaňka Černohorského z Boskovic. Pro hrad i městečko pod ním nastává období stavebního rozvoje. Podoba hradního sídla se mění v duchu stavebních forem pozdní gotiky. Další majitelé, rytíři ze Zástřizl, mění gotický hrad v pohodlné renesanční sídlo, které můžeme nazvat i zámkem. Přestavby a život Zástřizlů na hradě Boskovicích představují však jeho labutí píseň, pozdější majitel – Walter František Ditriechštejn – vysoko položené sídlo opouští a přímo ve městě buduje tzv. Rezidenci (budova dnešního muzea). Osudy hradu po stržení střech (cca 1733) představují kroniku přeměny na zříceninu. Nechráněné zdi a dřevěné prvky chátrají a padají, až z hradu zbylo současné torzo.

Zajímavým místem hradu je cisterna se šlapacím kolem, pocházejícím z doby okolo roku 1671. Cisterna je 26 m hluboká a zajímavostí je, že voda do ní je přiváděna z druhé cisterny, umístěné před hradem. Vysoko položená zřícenina poskytuje krásné výhledy do okolní krajiny. Zájemcům o architekturu nabízí torzo hradu velké množství stop, na jejichž základě si lze alespoň v duchu vytvořit představu o tom, jak hrad vypadal, kde stávala kachlová kamna, kde schodiště, kam umístili dávní stavitelé nezbytné záchody, kam střílny, brány a podobně.

V průběhu sezóny se v areálu hradu a na zámku pod ním konají různé kulturní a historicky laděné akce.

Fotogalerie