Hraběcí rezidence Boskovice

Do Boskovic za poznáním za historickými zemědělskými stroji.
Jihomoravský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Muzeum regionu Boskovicka sídlí v rezidenci, kterou nechal roku 1729 zbudovat tehdejší majitel boskovického panství František Xaver Waltr Dietrichstein. V budově žili majitelé boskovického panství, ale i další osobnosti. V roce 1877 se tam narodil významný krasový badatel a archeolog Karel Absolon, bydlel tam i malíř světového jména Otakar Kubín. Dnes objekt využívá Muzeum regionu Boskovicka, které zde provozuje stálé expozice, pořádá výstavy, doprovodné a prezentační akce pro širokou veřejnost i různé cílové skupiny, od nejmenších dětí po seniory nebo zdravotně hendikepované návštěvníky.

Nachází se tu také expozice Boskovicko - krajinou sedmizubého hřebene. Prostorové řešení expozice zdůrazňuje původní dispoziční formy památkově chráněné stavby. V pěti výstavních sálech se návštěvníci seznámí s přírodními poměry, dějinami města Boskovice a regionu Boskovicko. Expozice představuje nejnovější poznatky z přírodních oborů, archeologie, historie středověku, novověku i moderních dějin.

Z vystavených exponátů zaujmou ukázky druhohorních vymřelých obojživelníků - krytolebců, ukázka šperků i nástrojů z doby bronzové, jedinečný soubor keltských nálezů ze Starého hradiska u Protivanova, středověký meč z doby Jana Lucemburského, velkoplošný vyřezávaný model města dle vyobrazení z roku 1730, maketa Boskovické bible či fragmenty více než čtyři metry dlouhého unikátního renesančního praporu.

Součástí expozice je mnoho interaktivních prvků. Zájemci všech věkových kategorií si budou moci vyzkoušet například spřádání vlněného vlákna, tkaní na pravěkém tkalcovském stavu, drcení obilí na zrnotěrce, práci kovotepce, vrtání do kamene na pravěkém vrtáku, tvarování keramických předmětů z pravěku, písařské techniky středověku, ruční šití a vyšívání nebo ruční výrobu fotoalba první třetiny 20. století.

Asi 350 m od středu města se nachází další zajímavá expozice, kterou by si návštěvníci Boskovic neměli nechat ujít. Expozice historických zemědělských strojů vás přenese do dob minulých a seznámí vás s těžkou prací v zemědělství, ale i s technickým pokrokem 19. a 20. století. Tištěný průvodce obsahuje podrobné popisy všech exponátů. Děti mohou využít dětského koutku s omalovánkami.

Základ sbírky historických zemědělských strojů tvoří exponáty shromážděné Středním odborným učilištěm v Boskovicích v 70. letech 20. století, které sloužily k výuce.  Prohlédnout si tu můžete nářadí, nástroje, traktory a stabilní motory. Největším exponátem je osmadvacetitunová parní oračka, tzv. lokomobila. Sbírka obsahuje výrobky českých a moravských továren (Škoda, Praga, Wikov, Svoboda, Zetor, Slávia), ale i výrobky zahraničních značek (Lorenc, Benz, Kokora, Lanz Bulldog, Famo, Fordson, Farmall, Massey Harris, Mc Cormick), které byly používány v období první masové mechanizace zemědělství. Součástí expozice je i soubor dobového zemědělského nářadí.

 

Fotogalerie