Dům umění Znojmo

Tzv. Slavíkovský palác - renesanční perla Znojma
Jihomoravský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Dům umění ve Znojmě ve správě Jihomoravského muzea patří k nejkrásnějším ukázkám renesanční architektury a dokládá prosperitu zdejších měšťanů. Na místě dvou úzkých gotických domů byl těsně před polovinou 16. století postaven prostorný měšťanský palác s rozlehlým průjezdním síňovým mázhauzem. Na středovém pilíři, který drží jeho klenbu, je k vidění originální rukopis stavitele - německý nápis „vše postaveno za jeden rok“. Původní fasádu paláce zdobila sgrafita a bohaté figurální malby. Na základě vročení 1549 lze hovořit o jednom z prvních renesančních sgrafitových domů na Moravě. Dnes je možné sgrafita spatřit zejména na zadním traktu paláce. Na vrcholku budovy směrem do náměstí lze obdivovat atiku s reliéfy delfínů. Nádvoří paláce pak nabízí krásnou ukázku renesanční arkádové lodžie s toskánskými sloupky. Od roku 1764 patřila budova pekařskému mistru Böglovi a toto řemeslo se v tehdy nájemním domě udrželo až do Druhé světové války. V prvním patře paláce bývala směrem do dvora malá domácí modlitebna zaklenutá unikátní sklípkovou klenbou. Dnes se zde nachází expozice znojemského medailéra J. T. Fischera a také expozice numismatiky.

Další stálá expozice představuje sakrální gotické a barokní umění. Jedná se o reprezentativní kolekci děl sochařů a malířů, tvořících ve zdejším prostředí od doby posledních Přemyslovců až po osvícenství 18. století. Vznikl tak náznakový obraz uměleckého dění, provázejícího církevní dějiny této části Moravy, do nichž se nesmazatelně zapsaly panovnické rody Přemyslovců, Lucemburků, Jagellovců i Habsburků, které společně s církevními institucemi pro výzdobu interiérů a exteriérů zdejších chrámů a klášterů premonstrátů, dominikánů, křížovníků, minoritů a klarisek, františkánů, kapucínů a jezuitů zaměstnávaly řadu význačných umělců.

Dům umění ve Znojmě pořádá také krátkodobé výstavy a doprovodné programy. 

Fotogalerie