Den židovských památek v ČR

Třetí ročník celostátní akce zve např. do Turnova

  • Synagoga-Turnov-00.jpg

V neděli 11. srpna 2019 se uskuteční již třetí ročník celostátní akce:

Den židovských památek v ČR

Zpřístupněno bude více než 50 vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Návštěvníci tak budou mít možnost navštívit hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné nebo prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí.

„Den židovských památek letos připadá na svátek Tiš'a be-av, při kterém si Židé připomínají zničení jeruzalémského chrámu. A je tak symbolické, že právě v tento den návštěvníci uvidí, jak bohaté kulturní dědictví židovské památky představují a jaké jsou snahy o jeho záchranu,“ uvedl Pavel Veselý, hlavní koordinátor akce.

Na každém místě se návštěvníci mohou seznámit s problematikou péče o danou památku i s náklady, které byly investovány do její údržby v posledních letech. Podrobnosti k jednotlivým lokalitám jsou k dispozici na webové stránce projektu www.denzidovskychpamatek.cz. Židovská obec v Praze také doporučuje návštěvníkům využít aplikaci pro mobilní telefony se systémem Android a iOS, ve které najdou zájemci podrobné informace o všech zapojených objektech a mapu jejich umístění. 

Do tohoto celorepublikového projektu se zapojila i Synagoga Turnov s židovským hřbitovem. Pro zájemce je připravena zdarma komentovaná prohlídka zahrnující synagogu, židovskou čtvrť a židovský hřbitov. Tato prohlídka začíná v 10:00 a ve 14:00 hodin. 

Letošní Den židovských památek se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. Kláry Dostálové a hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Akci pořádá Židovská obec v Praze ve spolupráci se Správou budov a hřbitovů a. s. Matana, Federací židovských obcí v ČR a dalšími regionálními partnery.