Sušice – Voprchovský dům

Radnice / dvůr / dům
Plzeňský kraj
  • susice-muzeum-uvod.jpg

Parkoviště u objektu

Kola vítána

Vlak v místě objektu

Muzeum / galerie

Voprchovský dům v Sušici

Pozdně gotický dům ze 14. století stojí na sušickém náměstí. Při renesančních úpravách kolem roku 1600 získal vysokou atiku se zvoničkou, která je v Čechách unikátní. Dříve zde bylo děkanství, v současnosti v budově sídlí Muzeum Šumavy.

Pozdně gotický dům ze 14. století je jedním z nejkrásnějších domů na sušickém náměstí. Dům je bohatý zajímavými architektonickými prvky. Vchod si uchoval pozdně gotický lomený vstupní portál, který ústí do velké, přízemní síně, tzv. mazhausu. Vysoká renesanční atika pochází z přestavby kolem roku 1600. Renesanční jsou i pravoúhle profilovaná okna, klenby a zbytky renesančních dekorativních maleb. Vlastní hmota domu je však od základů až po štít gotická. V roce 2013 byla dostavěna a zpřístupněna část bývalých městských hradeb a bývalé strážnice ze 14. století. Kdysi měšťanský právovárečný dům sloužil od konce 18. století jako sídlo děkanství a od roku 1934 v něm sídlí Muzeum Šumavy.

Ve stálé expozici muzea je umístěn tzv. Sušický cínový poklad, expozice sirkařství, sušický mechanický Betlém a sbírka skla Bruno Schreibera.

Kontakt

Nejbližší památky v okolí

Kašperk - hrad

Kasperk-hrad-nahled.jpg

Nejvýše položený královský hrad založený roku 1356 z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV.

Klenová – zámek a zřícenina hradu

Klenova-hrad-zamek-nahled.jpg

Romantický areál tvoří zřícenina středověkého hradu a novogotický zámek. Dnes galerie současného umění.

Chanovice – skanzen

chanovice-skanzen-nahled.jpg

Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství venkova jihozápadních Čech.

Dnes zavřeno

Další památky v kraji

×
Newsletter