Spolupráce

Chcete přihlásit památku nebo se stát partnerem projektu?
Tady jste na správném místě.

 • boskovice-hrad-teaser-01.jpg

Co o nás řekly zapojené památky

 • „Jedinečnost projektu Objevuj památky spočívá ve snaze shromáždit informace o co nejširším spektru nestátních památkových objektů, které pak návštěvník najde na jednom místě, ať už v tištěné, nebo elektronické podobě. Dostává tak do popředí zájmu objekty, které dosud byly na okraji pozornosti návštěvníků a to vše s velmi profesionálním přístupem a za minimální účastnický poplatek.“

  Josef Kabát, ředitel zámku Nový Hrad

 • „V projektu jsme s Pevností poznání od začátku a už teď je jasné, že to byla dobrá volba! V naší zemi je spousta krásných míst, která stojí za to objevit a prozkoumat. Je škoda, že o nich často lidé nevědí. Proto vítáme a děkujeme, že můžeme být ve společnosti lidí, kteří se s láskou a často velkým úsilím o památky starají. V této skupině se můžeme navzájem inspirovat a lépe tak upoutat pozornost návštěvníků a dopřát jim nezapomenutelné zážitky. Společně vytváříme jedinečné prostředí, kam se budou všichni rádi vracet.“

  Martina Vysloužilová, Pevnost poznání UP Olomouc

 • „V projektu Objevuj památky jsme zapojeni od samého začátku, tedy již dva roky. Možnost být součástí nové platformy informující především o méně známých českých a moravských památkách způsobem, který je pro nás klíčový – tj. formou webové prezentace a interaktivních sociálních médií, jsme velmi ocenili. Cena za účast v projektu je více než přívětivá a roční katalog zapojených památek je skvělým bonusem navíc. Projekt Objevuj památky vnímám jako živý organismus, za kterým stojí lidé fandící památkám. Držím jim palce a jsme rádi součástí projektu.“

  Růžena Beránková, ředitelka Chvalského zámku v Praze

 • "Účast v projektu Objevuj památky nás aktivně dostává do veřejného povědomí v širokém územním, časovém i mediálním záběru, a to, díky společné prezentaci, za zlomek ceny, kterou bychom museli zaplatit jako samostatný subjekt. Díky zapojení do tohoto společného, dobře koncipovaného projektu je zajištěna jednak efektivní prezentace námi spravované památky v rozsahu, jaký bychom si jinak nemohli dovolit z důvodů finančních, časových ani personálních, jednak také možnost vzájemné konzultace oborových problémů s lidmi, kteří jsou v obdobné situaci, jako my. Díky přímé zpětné vazbě můžeme potvrdit, že vydávané brožurky Objevuj památky jsou u našich návštěvníků oblíbené a velmi dobře hodnocené. Stejný efekt lze předpokládat i u prezentací internetových..."

  Helena Gollová, ředitelka Podještědského muzea a knihovny Český Dub

 • "Naše organizace spravuje dvě kulturní památky, hrad Valdštejn a Synagogu Turnov. Do projektu Objevuj památky se oba objekty zařadily hned v 1. roce vzniku projektu. Zároveň jsme již v tomto roce představili tento projekt novinářům v rámci Turnovska a byla natočena a odvysílána reportáž v rámci Liberecké krajské televize RTM+. Cílem projektu je propojení památek napříč ČR. Projekt přináší i zviditelnění méně známých památek. Propagace probíhá jak v tištěné, tak i elektronické verzi. Přijatelný je i členský poplatek, který zapojené objekty platí. Chci vyzdvihnout práci pana Petra Lukase na vedení projektu (i jeho spolupracovníků - webové stránky, ig, fb) a jeho snahu a iniciativu projekt rozšiřovat o nové motivační programy. Oceňuji i pravidelné setkávání účastníků projektu. Na setkáních dochází nejen ke vzájemnému informování o činnosti v rámci projektu, ale i zajímavé a podnětné výměně zkušeností mezi zapojenými subjekty."

  Eliška Gruberová, ředitelka organizace Turnovské památky a cestovní ruch

 • "Hrad Svojanov se účastní projektu Objevuj památky od roku 2018. Při vstupu do projektu nás velmi zaujala myšlenka spolupráce mezi „nestátními“ památkovými objekty. Spolupráce zúčastněných objektů vytváří důležitou protiváhu státním památkovým objektům, jejichž společná propagace funguje dobře, ale které spolupráci s ostatními objekty odmítají. Činnost projektu shledáváme jako velmi prospěšnou. Návštěvnost hradu Svojanov během dvou let podstatně vzrostla, na čemž má podíl i propagace v rámci projektu. Naši návštěvníci mají velký zájem o společný propagační materiál, který je inspirací na další výlety. Jsme připraveni podpořit další aktivity projektu."

  Miloš Dempír, ředitel hradu Svojanov

 • "Účast v projektu Objevuj památky je pro naši instituci prospěšná, skrze vydávané materiály můžeme oslovit více potencionálních návštěvníků. Komunikaci s partnery projektu hodnotíme jako velmi kladnou, stejně tak možnost vkládání pozvánek na námi pořádané kulturní akce na sociální sítě projektu. Projekt se od začátku svého působení snaží stále nacházet nové možnosti, jak se dostat do širšího povědomí nejen návštěvníků, ale také provozovatelů památek. Účastnický poplatek je v porovnání s působením projektu přiměřený."

  Petra Polívková, pracovnice pro práci s veřejností a médii, Městské muzeum Františkovy Lázně, hrad Seeberg

 • "Tak jako NPÚ investuje do propagace svých památek, tak i my všichni vynakládáme nemalé finanční prostředky do zviditelnění našich objektů. Bohužel každý zvlášť a efekt není vždy takový, jaký bychom očekávali. Projekt Objevuj památky je možnou alternativou, jak se spojit a s relativně nízkými náklady oslovit širokou veřejnost a představit naše památky. Projekt Objevuj památky je platforma, která je velkým přínosem ve spolupráci a propagaci nestátních památek. Z mého pohledu je důležité, abychom se spojili a spolupracovali v propagaci pod touto platformou a nezůstávali tak ve stínu památek ve vlastnictví státu."

  Luděk Šíma, kastelán hradu Ledeč n. Sázavou

 • "Město Uherský Ostroh oceňuje na projektu možnost propagace v celorepublikovém měřítku (na blogu, webu a sociálních sítí projektu, v propagační brožurce distribuované po území celé České republiky) a vzájemnou spolupráci zapojených subjektů, díky čemuž je zdejší zámek prezentován i mimo svůj region. Možnost být součástí nově budované značky o silném potenciálu, jejíž hlavním cílem je zvýšení povědomí o méně známých, ale turisticky atraktivních objektech, bereme jako prestižní záležitost. Kladně hodnotíme také vznik společného suvenýru, který lze zakoupit u zapojených subjektů a který se stal pro návštěvníky na ostrožském zámku poptávaným sběratelským kouskem."

  Lukáš Maršík, IC Uherský Brod

 • "Za spolupráci jsme moc vděční, komunikace s vámi je vždy rychlá, bezproblémová, spolehlivá a jsou vidět výsledky.  Děkujeme za vše co děláte, máte naši podporu!"

  Anna Herianová, marketing Chvalského zámku v Praze

 • "Při vzniku projektu Objevuj památky nás oslovil jednak záměr prezentovat menší objekty, jednak možnost diskuse na setkáních. Během těch několika let se jako stěžejní část projektu (z našeho úhlu pohledu) vyprofilovaly webové stránky Objevuj památky, které návštěvníky opravdu oslovují a jsou uživatelsky příjemné, a pak každoročně vydávaná brožura, za kterou jsou návštěvníci vděční (ne každý touží stále koukat do mobilu)".

  Alena Vyskočilová, ředitelka Městského muzea Polná

partner-2.png

Přidejte se k nám

V první až třetí vlně nám důvěru daly desítky památek, v dalších fázích se těšíme na další nárůst nových účastníků. Pro ty, kteří se obávají přílišného navýšení práce či administrativy – není tomu tak!

Stačí nás kontaktovat, obratem obdržíte dvě jednoduché tabulky – pro web a brožurku, které stručně vyplníte a společně s fotografiemi a potvrzením spolupráce odešlete zpět. O ostatní se postaráme my. Ještě se rozmýšlíte? Tak neváhejte a ozvěte se nám!

partner-3.png

Vše v jednom balíčku

Jelikož za námi nestojí žádná instituce nebo samospráva, která by pokryla nemalé náklady s celkovou realizací, ani nečerpáme žádný grant, stanovili jsme realistický poplatek ve výši 5.000 Kč ročně, za který garantujeme

 • vytvoření a aktualizace profilu vaší památky na webovém portálu s vlastní podstránkou a prolinkem na váš web,
 • responzivní web na mobilních zařízeních,
 • určený počet akcí či fotografií na dvou sociálních sítích a příspěvků v tipech na výlety nebo aktualitách,
 • půlstranu v tištěné i elektronické brožurce,
 • účast na pravidelných setkáních 2x ročně,
 • medializaci projektu v celostátních tištěných a internetových médiích včetně kampaní na sociálních sítích
 • a postupně mnohem více služeb a výstupů, které společně domlouváme na našich jednáních...
partner-3.png

Co také získáte?

V ceně je zahrnutá také prezentace projektu i objektů ve vybraných médiích (rozhlas, rádia, časopisy, noviny, online), průběžné kampaně (online), registrace domény, správa a hosting webu, administrace, poštovné, účetní položky apod. O dalších krocích a financích v rámci nových produktů jako mobilní aplikace, společný suvenýr, motivační program se soutěží, společná kulturní akce zapojených objektů, pilotní zážitkový projekt na vybraných objektech aj. budeme diskutovat na našich setkáních.

partner-1.png

Chcete nás podpořit?

Líbí se Vám náš nápad a výsledek naší práce? Chtěli byste nás finančně podpořit? Chcete se prezentovat na bannerech na webu nebo ploškou v brožurce? Můžete našemu úsilí pomoct mediálně? Budeme rádi, když nám napíšete nebo zavoláte a dohodneme se na dalším postupu. Těšíme se na spolupráci a předem děkujeme za podporu!

Za dobrovolný příspěvek od 500 Kč výše obdržíte jako poděkování malou pozornost, stanete-li se Partnerem, Hlavním partnerem nebo Generálním partnerem – spolupráce bude realizována formou obchodní smlouvy s patřičným recipročním plněním. Kontakty v kontaktech…

Chcete se na něco zeptat?
Zanechejte nám na sebe kontakt a my se Vám obratem ozveme!

×
Newsletter