Znojmo, Minoritský klášter

Církevní památka
Jihomoravský kraj
  • Znojmo-minoritsky-klaster-teaser.jpg

Kola vítána

Vlak v místě objektu

Muzeum / galerie

Minoritský (františkánský) klášter ve Znojmě

Součást sdruženého konventu „U Matky Boží“ ve Znojmě

Dějiny tohoto významného kláštera sahají do 1. poloviny 13. století, kdy se na opevněném předhradí znojemského hradu usadil se svolením krále Václava I. žebravý řád minoritů. Václavův syn Přemysl Otakar II. přivedl k minoritům i jejich ženskou odnož - klarisky, čímž byl založen monumentální sdružený klášter se společným chrámem Panny Marie. V kryptě kostela odpočívalo od roku 1279 do roku 1296 Přemyslovo mrtvé tělo, přivezené sem od vídeňských minoritů po bitvě na Moravském poli. Nejstarší dochovaná část kláštera – severozápadní křídlo křížové chodby – můžeme datovat právě do této doby.

V pozdní gotice byl klášter s kostelem dále upravován. Barokní éra přinesla znojemským františkánům a klariskám velký rozmach. Klášterní budovy byly významně rozšířeny a přestavěny, nevyužívané plochy starého městského opevnění byly proměněny v komponované francouzské zahrady. V polovině 18. století byl ještě v zadním dvoře vystavěn konventní špitál (dnes ředitelství muzea). Od roku 1949 slouží budova minoritského (františkánského) kláštera muzejním účelům.

Vedle krátkodobých výstav jsou přístupné stálé muzejní expozice: Živá příroda Znojemska, Neživá příroda Znojemska, Pravěcí zemědělci, Černé řemeslo, Zbraně Orientu a nově od června 2019 Tichá řeč kamení v zadním traktu.

Kontakt

Nejbližší památky v okolí

Znojmo - Dům umění

Dum-umeni-01-result.jpg

Jeden z nejkrásnějších renesančních paláců v centru Znojma.

Znojmo - hrad

Znojemsky-hrad-01-result.jpg

Významný hrad založila již kolem roku 1100 moravská knížata z rodu Přemyslovců.

Znojmo - rotunda sv. Kateřiny

Rotunda-sv.-Kateriny-01-result.jpg

Jediná plně dochovaná památka románského knížecího hradu ve Znojmě, postavená na sklonku 11. století.

Další památky v kraji

×
Newsletter