Reference našich členů

Hodnocení několika účastníků po dvouleté spolupráci

  • Hrad-Valdstejn-00.jpg

Po 2 letech aktivní činnosti projektu přinášíme několik dobrozdání

Pro majitele či provozovatele památek nebo zřizovatele institucí na objektech působících, kteří váhají s připojením se k projektu Objevuj památky a rozšířením našich řad se níže dozvíte několik postřehů z dosavadního průběhu naší spolupráce:

V projektu Objevuj památky jsme zapojeni od samého začátku, tedy již dva roky. Možnost být součástí nové platformy informující především o méně známých českých a moravských památkách způsobem, který je pro nás klíčový – tj. formou webové prezentace a interaktivních sociálních médií, jsme velmi ocenili. Cena za účast v projektu je více než přívětivá a roční katalog zapojených památek je skvělým bonusem navíc. Projekt Objevuj památky vnímám jako živý organismus, za kterým stojí lidé fandící památkám. Držím jim palce a jsme rádi součástí projektu.

Růžena Beránková, ředitelka Chvalského zámku v Praze, p. o.

Naše organizace spravuje dvě kulturní památky, hrad Valdštejn a Synagogu Turnov. Do projektu Objevuj památky se oba námi spravované objekty zařadily hned v prvním roce vzniku projektu. Zároveň jsme již v tomto roce představili tento projekt novinářům v rámci Turnovska a byla natočena a odvysílána reportáž v rámci Liberecké krajské televize RTM+. Cílem projektu je propojení památek napříč Českou republikou. Projekt přináší i zviditelnění méně známých památek. Propagace probíhá jak v tištěné, tak i elektronické verzi. Přijatelný je i členský poplatek, který zapojené objekty platí. Chci vyzdvihnout práci pana Petra Lukase na vedení projektu a jeho spolupracovníků (webové stránky, instagram, facebook) a jeho snahu a iniciativu projekt rozšiřovat o nové motivační programy. Oceňuji i pravidelné setkávání účastníků projektu. Na setkáních dochází nejen ke vzájemnému informování o činnosti v rámci projektu, ale i zajímavé a podnětné výměně zkušeností mezi zapojenými subjekty.

Eliška Gruberová, ředitelka organizace Turnovské památky a cestovní ruch, p. o.

Účast v projektu Objevuj památky nás aktivně dostává do veřejného povědomí v širokém územním, časovém i mediálním záběru, a to, díky společné prezentaci, za zlomek ceny, kterou bychom museli zaplatit jako samostatný subjekt. Díky zapojení do tohoto společného, dobře koncipovaného projektu je zajištěna jednak efektivní prezentace námi spravované památky v rozsahu, jaký bychom si jinak nemohli dovolit z důvodů finančních, časových ani personálních, jednak také možnost vzájemné konzultace oborových problémů s lidmi, kteří jsou v obdobné situaci, jako my.  Díky přímé zpětné vazbě můžeme potvrdit, že vydávané brožurky Objevuj památky jsou u našich návštěvníků oblíbené a velmi dobře hodnocené. Stejný efekt lze předpokládat i u prezentací internetových, byť k této části propagace přímou zpětnou vazbou nedisponujeme.

Helena Gollová, ředitelka Podještědského muzea a knihovny, p. o. Český Dub; provozovatel památkových objektů Johanitská komenda v Českém Dubu a Podještědské muzeum

V projektu jsme s Pevností poznání od začátku a už teď je jasné, že to byla dobrá volba! V naší zemi je spousta krásných míst, která stojí za to objevit a prozkoumat. Je škoda, že o nich často lidé nevědí. Proto vítáme a děkujeme, že můžeme být ve společnosti lidí, kteří se s láskou a často velkým úsilím o památky starají. V této skupině se můžeme navzájem inspirovat a lépe tak upoutat pozornost návštěvníků a dopřát jim nezapomenutelné zážitky. Společně vytváříme jedinečné prostředí, kam se budou všichni rádi vracet. 
 
Martina Vysloužilová, PR a média, Pevnost poznání UP Olomouc
 

Hrad Svojanov se účastní projektu „Objevuj památky“ od roku 2018. Při vstupu do projektu nás velmi zaujala myšlenka spolupráce mezi „nestátními“ památkovými objekty. Spolupráce zúčastněných objektů vytváří důležitou protiváhu státním památkovým objektům, jejichž společná propagace funguje dobře, ale které spolupráci s ostatními objekty odmítají. Činnost projektu shledáváme jako velmi prospěšnou. Návštěvnost hradu Svojanov během dvou let podstatně vzrostla, na čemž má podíl i propagace v rámci projektu. Naši návštěvníci mají velký zájem o společný propagační materiál, který je inspirací na další výlety. Jsme připraveni podpořit další aktivity projektu.

Miloš Dempír, ředitel hradu Svojanov

Jedinečnost projektu Objevuj památky spočívá ve snaze shromáždit informace o co nejširším spektru nestátních památkových objektů, které pak návštěvník najde na jednom místě, ať už v tištěné, nebo elektronické podobě. Dostává tak do popředí zájmu objekty, které dosud byly na okraji pozornosti návštěvníků a to vše s velmi profesionálním přístupem a za minimální účastnický poplatek.

Josef Kabát, ředitel zámku Nový Hrad, p. o.

Tak jako NPÚ investuje do propagace svých památek, tak i my všichni vynakládáme nemalé finanční prostředky do zviditelnění našich objektů. Bohužel každý zvlášť a efekt není vždy takový, jaký bychom očekávali. Projekt „Objevuj památky“ je možnou alternativou, jak se spojit a s relativně nízkými náklady oslovit širokou veřejnost a představit naše památky. Projekt „Objevuj památky“ je platforma, která je velkým přínosem ve spolupráci a propagaci nestátních památek. Z mého pohledu je důležité, abychom se spojili a spolupracovali v propagaci pod touto platformou a nezůstávali tak ve stínu památek ve vlastnictví státu.  

Luděk Šíma, kastelán hradu Ledeč nad Sázavou

Účast v projektu Objevuj památky je pro naši instituci prospěšná, skrze vydávané materiály můžeme oslovit více potencionálních návštěvníků. Komunikaci s partnery projektu hodnotíme jako velmi kladnou, stejně tak možnost vkládání pozvánek na námi pořádané kulturní akce na sociální sítě projektu. Projekt se od začátku svého působení snaží stále nacházet nové možnosti, jak se dostat do širšího povědomí nejen návštěvníků, ale také provozovatelů památek. Účastnický poplatek je v porovnání s působením projektu přiměřený.

Petra Polívková, pracovnice pro práci s veřejností a médii, Městské muzeum Františkovy Lázně, hrad Seeberg, p. o.

Město Uherský Ostroh oceňuje na projektu možnost propagace v celorepublikovém měřítku (na blogu, webu a sociálních sítí projektu, v propagační brožurce distribuované po území celé České republiky) a vzájemnou spolupráci zapojených subjektů, díky čemuž je zdejší zámek prezentován i mimo svůj region. Možnost být součástí nově budované značky o silném potenciálu, jejíž hlavním cílem je zvýšení povědomí o méně známých, ale turisticky atraktivních objektech, bereme jako prestižní záležitost. Kladně hodnotíme také vznik společného suvenýru, který lze zakoupit u zapojených subjektů a který se stal pro návštěvníky na ostrožském zámku poptávaným sběratelským kouskem.

Lukáš Maršík, IC Uherský Ostroh

Musíme se zkrátka snažit být vidět všemi možnými kanály a cestami a působit i v jiných regionech než na jižní Moravě – což se daří díky nadregionálnímu přesahu projektu Objevuj památky.

Eva Oubělická, ředitelka zámku Slavkov – Austerlitz, p. o.

×
Newsletter