Brožurka distribuována po objektech a vybraných IC

  • Foto-brozurka.jpg

Nová brožurka distribuována po objektech a vybraných IC

Světlo světa nedávno spatřila první brožurka Objevuj památky, která zve k návštěvě jak 62 kulturních a technických památek po celé ČR, které se přímo zapojily do projektu, tak nabízí přehled dalších více než 500 památek ve všech krajích, které jsou přístupné veřejnosti, ať už jako objekty s prohlídkovými trasami nebo jako muzea či galerie, případně jako památky sloužící např. jako hotely.

Tento přehled budeme každoročně rozšiřovat a doplňovat, zejména co se bezprostředně zapojených objektů týče... Atraktivní a veselé grafické řešení brožurky je dílem Aleny Gratiasové a Karola Lamenta. Brožurky postupně rozesíláme na zapojené památky a odešly také na vybraná turisticko-informační centra v ČR.